این شرکت از سال ۸۲ شروع به تولید محتوای آموزشی و کاربردی در زمینه رشته های مهندسی کرد.

به دلیل پیشرفت تکنولوژی و تجهیزات سمعی و بصری ، و نحوه تولید محتوا برای گسترش فعالیتهای خود و نیاز متخصصین

برای داشتن مجموعه و پایگاهی برای قراردادن و دریافت مطالب تخصصی رشته های خود ، برآن شد تا این وب سایت را

ایجاد نماید ، تلاش بسیاری انجام می گیرد تا سایتی با کیفیت بالا از لحاظ مطلب و هم از لحاظ گرافیک باشد .