آموزش فارسی نرم افزار ETABS & SAFE (قسمت ششم)

بخش ششم فارسی نرم افزار ETABS & SAFE را پیگیری می کنیم.

قسمت اول این آموزش را از اینجا ببینید:
آموزش فارسی نرم افزار ETABS & SAFE (قسمت اول)
آموزش فارسی نرم افزار ETABS & SAFE (قسمت دوم)
آموزش فارسی نرم افزار ETABS & SAFE (قسمت سوم)
آموزش فارسی نرم افزار ETABS & SAFE (قسمت چهارم)
آموزش فارسی نرم افزار ETABS & SAFE (قسمت پنجم)

آموزش فارسی نرم افزار ETABS & SAFE (قسمت ششم)

تغییر جهت تیر ریزی:

پانل‌های موردنظر را انتخاب کنید.

دستور Assign > Shell/Area > Local Axes را اجرا کرده و یا از جعبه‌ابزار، دکمه

 

etabs.tutorial25

را کلیک کنید تا جعبه Assign Local Axis نمایان گردد.

در جعبه بازشده:

گزینه Angle را فعال کرده و در قسمت Angle زاویه دوران را ۹۰ درجه وارد کنید. سپس روی دکمه Ok کلیک کنید.

نکته: در صورت انتخاب گزینه Rotate by Angle تغییر زاویه به‌صورت نسبی انجام می‌پذیرد.

etabs.tutorial26etabs.tutorial27

 

 

اختصاص نواحی صلب:

با اختصاص نواحی صلب درواقع می‌خواهیم طول واقعی اعضای خطی را در محاسبات وارد کنیم، به این معنی که در صورت عدم اختصاص نواحی صلب، نرم‌افزار طول واقعی اعضای خطی را از آکس اعضا انتخاب می‌کند. درحالی‌که طول محاسباتی باید از بر داخلی اعضا محاسبه شود. برای این منظور به‌صورت زیر عمل کنید.

از نوارابزار دکمه

 

کلیک کنید تا کلیه عناصر مدل انتخاب شود.

دستور Assign>Frame line>End (Length) offset را اجرا کرده از  نوارابزار دکمه

 

etabs.tutorial28

را کلیک کنید. تا جعبه Frame End Length offsets نمایان شود.

از قسمت Rigid – zone Factor ضریب ناحیه‌ی صلب را ۰٫۵ وارد کرده، سپس دکمه Ok را کلیک کنید.

 

etabs.tutorial29

 

 

اختصاص دیافراگم صلب طبقات:

اعمال دیافراگم صلب به کف‌ها باعث می‌شود که نرم‌افزار برای سطح موردنظر، یک مرکز جرم در نظر بگیرد و نیروی زلزله را به مرکز جرم طبقه وارد کند و از این نیرو از طریق دیافراگم به اجزای سازهای لرزه بر انتقال یابد. سقف‌ها باید به‌قدر کافی از صلبیت برشی برخوردار باشد تا بتواند به‌طور یکپارچه عمل کرده و نیروی زلزله رابین عناصر لرزه بر تقسیم کند. سقف‌های معمول سازه‌ها از قبیل تیرچه و بلوک، کامپوزیت، دال و… را در رعایت مهارت‌های کافی می‌توان به‌عنوان یک سطح صلب در نظر گرفت.

در پنجره پلان سازه، نرم‌افزار را در حالت All Stories قرار داده و با کشیدن ماوس در تمامی المان‌های موجود در پلان سازه را به حالت انتخاب درآورید.

دستور Assign>Shell/Area>Diaphragms را اجرا کنید و یا از جعبه‌ابزار روی دکمه

 

etabs.tutorial30

کلیک کنید تا جعبه Uniform Surface Load نمایان گردد.

از قسمت Load Case Name حالت بار DEAD را انتخاب کنید و از قسمت Load مقدار بار سطحی مرده را برای طبقه بام ۲۸۸/۵ کیلوگرم بر مترمربع وارد کرده، روی دکمه Ok کلیک کنید.

مطابق این روش بار مرده طبقات را ۲۵۰/۵ کیلوگرم بر مترمربع وارد می‌کنیم.

 

 

etabs.tutorial31

 

اختصاص بار زنده طبقات:

با کلیک روی دکمه

etabs.tutorial32

انتخاب قبلی را فعال کنید.

دستور Assign> Shell / Area load > Uniform Load را اجرا کرده و یا از جعبه‌ابزار روی دکمه

 

etabs.tutorial33

 

کلیک کنید تا جعبه Uniform Surface Load نمایان گردد.

در جعبه نمایان شده در قسمت Load Case Name حالت بار LIVE را انتخاب کنید و در قسمت Load مقدار بار زنده طبقات را برابر ۲۰۰ کیلوگرم بر مترمربع را برای طبقات وارد کرده، روی دکمه Ok کلیک کنید:

مطابق این روش بار زنده بام را ۱۵۰ کیلوگرم بر مترمربع وارد می‌کنیم.

 

اختصاص بار مرده طره بالکن طبقات:

از فعال بودن All Stories مطمئن شوید.

با کلیک روی طره بالکن و قسمت طره سقف طبقات، آن را به حالت انتخاب درآورید.etabs.tutorial34

دستور Assign> Shell / Area load > Uniform Load را اجرا کرده و یا از جعبه‌ابزار روی دکمه

 

انتخاب قبلی را فعال کنید.

در قسمت Load Case Name حالت بار DEAD را انتخاب کنید و در قسمت Load مقدار بار مرده را برابر ۱۶۵ کیلوگرم بر متر وارد کرده، روی دکمه Ok کلیک کنید.

 

***پایان قسمت ششم آموزش فارسی ETABS & SAFE***

مطالب مرتبط

ثبت نظر