آموزش فارسی نرم افزار ePLAN (قسمت هشتم)

بخش هشتم آموزش فارسی نرم افزار ایپلن EPLAN را پیگیری می کنیم.

قسمت های قبلی این آموزش را از اینجا ببینید:
آموزش فارسی نرم افزار ePLAN (قسمت اول)
آموزش فارسی نرم افزار ePLAN (قسمت دوم)
آموزش فارسی نرم افزار ePLAN (قسمت سوم)
آموزش فارسی نرم افزار ePLAN (قسمت چهارم)
آموزش فارسی نرم افزار ePLAN (قسمت پنجم)
آموزش فارسی نرم افزار ePLAN (قسمت ششم)
آموزش فارسی نرم افزار ePLAN (قسمت هفتم)

 

آموزش فارسی نرم افزار ePLAN (قسمت هشتم):

کپی کردن یک کتابخانه سمبول:

جهت کپی کردن یک کتابخانه سمبول مسیر زیر را برگزینید:

UTILITIES/MASTER DATA/SYMBOL LIBRARY/COPY

کادر COPY SYMBOL LIBRARY باز می‌شود که در آن کتابخانه‌ای را که می‌خواهیم یک کپی از آن تهیه کنیم انتخاب نموده آیکن OPEN را کلیک می‌کنیم.

بلافاصله پس از کلیک روی OPEN کادر CREATE SYMBOL LIBRARY باز می‌شود. در این حالتمی توان یکی از کتابخانه‌های از پیش‌ساخته شده را انتخاب نمود و یا یک کتابخانه جدید ایجاد کرد. در صورت انتخاب یک کتابخانه از پیش ایجادشده کتابخانه جدید روی آن کپی می‌شود.

سپس کادر SYMBOL LIBRARY PROPERTIES باز می‌شود که پس از تعیین کتابخانه سمبل پایه و تخلیه پارامترها با OK آن را تأیید می‌کنیم.

eplan.tutorial12

 

در این حال کپی کتابخانه تعیین‌شده به لیست کتابخانه‌های سمبل بازشده, اضافه می‌شود و آماده ویرایش است.

بستن یک کتابخانه سمبول:

بدین منظور به مسیر UTILITIES/MASTER DATA/SYMBOL LIBRARY/CLOSE بروید.

با این کار کادر SYMBOL LIBRARY SELECTION باز می‌شود و لیست کتابخانه‌های سمبل بازشده به نمایش درمی‌آید.

 

eplan.tutorial13

 

با انتخاب کتابخانه‌ای که می‌خواهیم بسته شود و کلیک روی OK، کتابخانه موردنظر بسته می‌شود.

ارسال کردن کتابخانه سمبول ها به خارج از EPLAN:

به‌منظور استفاده از کتابخانه‌های سمبول ها بایستی ابتدا آن‌ها را EXPORT کرده و در قالب فایل‌هایی با پسوند ESL آن‌ها را ذخیره نمود و سپس جهت استفاده از آن‌ها درجایی دیگر آن‌ها را IMPORT کنیم. لذا جهت ا رسال یک کتابخانه سمبول مسیر UTILITIES/MASTER DATA/SYMBOL LIBRARY/EXPORT را انتخاب کنید. در کادر EXPORT SYMBOL LIBRARY کتابخانه مورد نظر را انتخاب نموده روی آیکن OPEN کلیک کنید:

 

eplan.tutorial14

 

با این کار کادر CREAT EXPORT FILE باز می‌شود که در آن نام و مسیری را که می‌خواهید کتابخانه موردنظرتان را ذخیره کنید انتخاب و سپس روی SAVE کلیک کنید:

 

eplan.tutorial15

 

در این حالت تمامی عناصر کتابخانه انتخاب‌شده به‌صورت فایلی با پسوند ESL در مسیر منتخب ذخیره می‌شود:

 

eplan.tutorial16

 

 

واردکردن یک کتابخانه سمبول خارج از EPLAN:

برای استفاده از کتابخانه‌های از پیش‌ساخته‌ای که در قالب EPLAN ساخته‌شده‌اند می‌توان مسیر UTILITIES/MASTER DATA/SYMBOL LIBRARY/IMPORT را انتخاب کرد. توجه شود که قبل از این کار حتماً ” یک پروژه و حداقل یک کتابخانه سمبول باز باشد.

با این کار کادر IMPORT SYMBOL LIBRARY باز می‌شود. شایان‌ذکر است که کتابخانه‌های سمبول با پسوند ESL می‌باشند.

 

eplan.tutorial17

 

 

کتابخانه موردنظر را یافته و با انتخاب آن آیکون OK را کلیک می‌کنیم.

نکته: یک‌بار که یک کتابخانه سمبول انتخاب شد، اطلاعات کلی مربوط به آن از قبیل، توضیحات، تاریخ تولید، سازنده شرکت و یا تعدادی از سمبول های آن در قسمت سمت راست کادر فوق ظاهر می‌شود.

در ضمن قابل‌ذکر است که در هر بار انتخاب کتابخانه سمبول تنها یک کتابخانه قابل انتخاب و باز شدن است.

حال در کادر CREATE SYMBOL LIBeplan.tutorial18RARY محل و نام کتابخانه جدید را از لیست SAVE IN انتخاب و SAVE را کلیک کنید. کتابخانه موردنظر در محل تعیین‌شده وارد می‌شود:

 

 

حالا کتابخانه سمبول وارد نرم‌افزار EPLAN شده و قابل‌ویرایش است.

 

ارسال کردن سمبول ها به خارج از EPLAN:

جهت واردکردن یک سمبول به یک کتابخانه دیگر ابتدا بایستی آن را EXPORT کرد، لذا ابتدا در نظر داشته باشید که بایستی یک پروژه و حداقل یک کتابخانه سمبول باز باشد. سپس از مسیر UTILITIES/MASTERDATA/SYMBOL/EXPORT کادر SYMBOL SELECTION را باز کنید.

از کادر فوق‌الذکر, سمبول موردنظر را انتخاب کرده و OK کنید. لازم به ذکر است که به‌طور یکجا چندین سمبول قابل انتخاب و EXPORT نیست.

سپس کادر CREATE EXPORT FILE باز می‌شود که در آن مسیر و نامی را که می‌خواهید سمبول موردنظرتان ذخیره شود, از لیست SAVE IN انتخاب کرده و روی SAVE کلیک کنید.

 

eplan.tutorial19

 

با این کار سمبول موردنظر در قالب فایلی با پیشوند ESY ذخیره می‌شود. اکنون فایل EXPORT در مسیر خواسته‌شده و نام تعیین‌شده ایجاد می‌شود.

نکته: در طول EXPORT یک سمبول کردن همه حالات آن سمبول نیز EXPORT می‌شوند.

 

 

واردکردن یک سمبول به داخل EPLAN:

برای اضافه کردن یک سمبول به کتابخانه خود می‌توان آن‌ها IMPORT کرد برای این کار ابتدا بایستی یک پروژه را باز حداقل یک کتابخانه سمبول باز باشد.

جهت IMPORT کردن یک سمبول از مسیر:

UTILITIES/MASTER DATA/SYMBOL/IMPORT کادر SYMBOLLIBRARY SELECTION باز می‌شود.

 

eplan.tutorial20

 

کتابخانه موردنظر را انتخاب و OK می‌کنیم. سپس کادر IMPORT SYMBOL باز می‌شود. فایل ESY موردنظر را انتخاب سپس روی آیکون OPEN کلیک کنید.

 

eplan.tutorial21

 

در قسمت” SYMBOLE PROPERTIES/ “LIBRARY NAME اطلاعات مختلفی موردنیاز سمبول انتخاب‌شده وجود دارد که با تنظیم آن‌ها و تعیین نام شماره سمبول و … سمبول موردنظر خود را با کلیک  بر روی OK در کتابخانه خود وارد کنید.

eplan.tutorial22

**پایان قسمت هشتم**

{تدوین: محمد قاسمی | ویرایش: سایت پرتال مهندسی)

مطالب مرتبط

ثبت نظر