سبز شدن رودخانه‌ی شیکاگو در روز سنت پاتریک و رمز و راز آن!

0
2

روز سنت پاتریک در شهر شیکاگو اهمیت زیادی دارد و به همین دلیل رودخانه‌ی این شهر برای چند ساعت به رنگ سبز در آمد. سنت رنگ کردن از سال ۱۹۶۲ آغاز شده است، ولی رنگ کردن آب این رودخانه تنها بهخاطر گرامیداشت سنت پاتریک نبوده است. این کار از دوره‌ی شهرداری ریچارد جی دیلی آغاز شد. در آن زمان زباله‌های زیادی وارد این رودخانه می‌شده و برای اینکه راه‌های خروجی آن به سادگی شناسایی شود رودخانه را به رنگ سبز در آوردند.

the-chicago-river-is-dyed-green-for-the-st-patricks-day-2

در سال ۱۹۶۱ استفن بایلی که عضوی از سازمان شیکاگو بود ایده‌ی دیگری را برای این کار نشان داد و به این نتیجه رسید که برای بزرگداشت روز سنت پاتریک نیز این رودخانه را به رنگ سبز در بیاورد. رنگ‌هایی که در ابتدا برای رنگ آمیزی این رودخانه مورد استفاده قرار می‌گرفتند اساس روغنی داشتند و آسیب زیادی به محیط می‌رساندند، به همین دلیل تصمیم گرفته شد که از رنگ‌های گیاهی برای این کار استفاده شود.

the-chicago-river-is-dyed-green-for-the-st-patricks-day-3

فرمول دقیق پودر نارنجی رنگی که رودخانه را به رنگ سبز در می‌آورد تا به امروز هم یک راز باقی مانده است. در سال ۲۰۰۳ افرادی که این کار را انجام می‌دادند گفتند که اعلام این فرمول مانند آشکار سازی جایی است که فردی طلاهایش را پنهان می‌کند.

the-chicago-river-is-dyed-green-for-the-st-patricks-day-4

افرادی که مسئول این کار هستند ساعت ۹:۱۵ دقیقه‌ی صبح کار رنگ کردن را آغاز می‌کنند و برای این کار از قایق و پمپاژهایی کمک می‌گیرند. یک قایق بزرگ برای پخش کردن پودر مورد استفاده قرار می‌گیرد و از قایق‌های کوچکتر نیز برای محو کردن پودر در آب دریاچه کمک گرفته می‌شود. کل این روند در حدود ۴۵ دقیقه طول می‌کشد و سبب می‌شود که رودخانه‌ی شیکاگو به مدت ۵ ساعت سبز بماند.

دیدگاه خود را در میان بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here