این بخش به کتاب‌های تخصصی در حیطه‌ی فنی و مهندسی اختصاص دارد. کتاب‌هایی که خود مرجع اصلی بسیاری از مقاله‌ها، پروژه‌ها و آموزش‌ها هستند. در هر قسمت از این بخش، کتاب‌های مخصوص به یک موضوع خاص (و یا رشته‌ی خاص) قرار خواهند گرفت. این کتب ارزشمند هم اینک توسط وب سایت پرتال جامع مهندسی در اختیار شماست.


کتاب‌های تخصصی مهندسی شهرسازی (بخش پنجم)

Fast Forward Urbanism

The Art of Urban Sketching


The Language of Architecture


Biophilic Cities


Kitchen Idea Book


The Complete Guide to Building With Rocks and Stone


Measuring Urban Design


The Nature of Urban Design


Urban Bikeway Design Guide


Detail in Contemporary Office Desig

 

ثبت نظر