این بخش به کتاب‌های تخصصی در حیطه‌ی فنی و مهندسی اختصاص دارد. کتاب‌هایی که خود مرجع اصلی بسیاری از مقاله‌ها، پروژه‌ها و آموزش‌ها هستند. در هر قسمت از این بخش، کتاب‌های مخصوص به یک موضوع خاص (و یا رشته‌ی خاص) قرار خواهند گرفت. این کتب ارزشمند هم اینک توسط وب سایت پرتال جامع مهندسی در اختیار شماست.


کتاب‌های تخصصی مهندسی شهرسازی (بخش ششم)

Convivial Urban Spaces

Rethinking Design and Interiors

Environmental Design of Urban Buildings

Basics Architecture 1

Drawn to Design

Squares

Advances in Architectural Geometry 2014

 
Improvement Measures of Urban Thermal Environment

Mapping Urban Practices Through Mobile Phone Data

Space Architecture Education for Engineers and Architects

ثبت نظر