این بخش به کتاب‌های تخصصی در حیطه‌ی فنی و مهندسی اختصاص دارد. کتاب‌هایی که خود مرجع اصلی بسیاری از مقاله‌ها، پروژه‌ها و آموزش‌ها هستند. در هر قسمت از این بخش، کتاب‌های مخصوص به یک موضوع خاص (و یا رشته‌ی خاص) قرار خواهند گرفت. این کتب ارزشمند هم اینک توسط وب سایت پرتال جامع مهندسی در اختیار شماست.


کتاب‌های تخصصی مهندسی نفت (بخش چهارم)

The Global Oil and Gas Industry


  Deepwater Petroleum Exploration and Production


 Drilling Technology in Nontechnical Language

 Nontechnical Guide to Petroleum Geology Exploration Drilling and Production

  Well Testing Project Management

 Surface Production Operations

  Oil

Fundamentals of Basin and Petroleum Systems Modeling

Corrosion in Systems for Storage and Transportation of Petroleum Products

ثبت نظر