آموزش ویدیویی مقاومت مصالح به زبان فارسی

0
8

مقاومت مواد، مقاومت مصالح (Strength of materials) یا مکانیک مواد (Mechanics of materials) بخشی از علم مواد است که به مطالعه‌ی استحکام مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آن‌ها در حالت کلی (مانند تنش، کرنش، تغییر شکل و رابطه‌های میان تنش و کرنش) می‌پردازد. هدف اصلی از درس مقاومت مصالح فراهم کردن دست مایه‌ای است که مهندسان آینده بتوانند با استفاده از آن ماشینهای گوناگون و سازه‌های باربر را تحلیل و طراحی کنند. تحلیل و طراحی هر سازه‌ی معلوم شامل محاسبه تنش‌ها و تغییر شکلهاست. در علم مواد، مقاومت یک ماده عبارتست از توانایی آن دراستقامت ورزیدن (تحمل کردن) در برابر بار اعمالی بدون شکست است.

در این مجموعه از آموزش‌ها طی ۱۱ فصل به طور کامل درس مقاومت مصالح را فرا خواهید گرفت.

[fav-video-gallery post_from=”category_videos” category_id=”6640″ posts_limit=”34″ module_bg=”” module_padding=””]

دیدگاه خود را در میان بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here