دانلود نرم افزار Minitab 18.1(نرم افزار کنترل کیفیت آماری)

Minitab یک نرم افزار کنترل کیفیت آماری و مناسب برای پروژه‌های Six Sigma و بهبود کیفیت است.

Minitab به عنوان یکی از نرم افزارهای تخصصی آمار برای کنترل کیفیت، کار بر روی اعداد و تجزیه

و تحلیل داده‌های خام شناخته شده است و در بسیاری از واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک مورد

استفاده قرار می‌گیرد و به وسیله آن می‌توان با تجزیه و تحلیل داده‌های آماری به طراحی آزمایشات

پرداخت. همچنین انجام برخی عملیات‌ها مانند تولید اعداد تصادفی که از توزیع‌های آماری خاصی

مانند توزیع نرمال، کی دو، گاما، اف، برنولی، پوآسن، بتا، وایبل و … پیروی می‌کنند، پرداخت.

 Minitab ویژگیها و امکانات:

– محیط کاربرپسند، ساده و آسان

– ورود آسان داده‌ها از منابع مختلف مانند نرم‌افزار Excel و انواع پایگاه داده‌

– وجود مجموعه‌ی کاملی از انواع ابزارهای آماری از جمله آمار توصیفی، آزمون فرضیه، آزمون نرمال و فاصله‌ی اطمینان

– تشخیص متغیرها و شناسایی روابط بین ماهیت عوامل مهم و مؤثر بر کیفیت محصولات و خدمات

– استفاده از روش‌های گرافیکی جهت نمایش و تشریح داده‌ها

– ترسم انواع جداول و نمودارهای کنترل کیفیت آماری مانند دنباله، علت و معلول، میله‌ای پارتو، ایشیکاوا یا استخوان ماهی، چند متغیر، نمودار متقارن

– تجزیه و تحلیل پیشرفته و چندمتغیره

– تخمین طول عمر یک محصول با استفاده از طیف گسترده‌ای از ابزارهای تحلیلی

– محاسبه و تعیین ضریب همبستگی بین متغیرهای مختلف

– انجام تحلیل سری‌های زمانی و پیاده‌سازی مدل‌های ARMA و ARIMA

– پیش‌بینی بر اساس رگرسیون خطی یا تنازل خطی و سری‌های زمانی

– دارای ابزارهای تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری

– شبیه‌سازی دیتاهای رندم یا تصادفی بر اساس توزیع‌های مختلف

– برآورد نقطه‌ای و فاصله‌ای (Point / Interval Estimation)

– انجام آزمون‌های ناپارامتری با مولفه‌ها و توزیع نامشخص

– هماهنگی و ارتباط با نرم‌افزارهای مبتنی بر دیتابیس و بانک اطلاعاتی

تصاویری از محیط نرم افزار:

 

سیستم مورد نیاز

Windows XP / vista
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1

راهنمای نصب

فیلم آموزشی فارسی موجود در پوشه Help

رمز فایل

۴mohandes.com

مطالب مرتبط

ثبت نظر