این ربات ،برای رنگ کردن ساختمان ،۲۰ درصد رنگ کمتری در مقایسه با انسان ها استفاده میکند.

ربات -هیئت مسکن و توسعه کشور (HDB) به دنبال راهی بهتر و سریع تر برای خودکار سازی نقاشی ساختمان های بلند هستند.

به طور معمول ، رنگ کردن یک ساختمان، حداقل به ۵ نفر نیروی کار نیاز دارد ، ۱ نفر برای رنگ‌آمیزی زیرزمین، ۱ نفر برای رنگ‌آمیزی

سقف و ۳ نفر که روی صندلی معلقی در حال رنگ‌آمیزی از بالا به پایین ساختمان هستند.

ربات

اما Out Bot فقط به ۱ اپراتور زمینی و ۱ مامور امنیت نیاز دارد . این ربات بازویی دارد که با یک دوربین هدایت می‌شود همچنین

جایگاه کوچکی روی این بازو قرار دارد که لوله و کانال‌های حاوی اسپری را با حرکت از جلو به عقب روی سطح سختمان می پاشد

و در حالی که دور از پنجره ها قرار دارد ،یک جت رنگ با فشار بالا را پرتاب می کند.

ربات

زیت‌های زیادی دارد از جمله اینکه به نیروی کار کمتری نیاز دارد، خطر اینکه کسی از بالا سقوط کند، وجود ندارد و حتی نیاز به

استراحت نیروی کار هم وجود ندارد.

ربات Out Bot همه ی ساختمان را با لایه‌های یکنواختی رنگ می‌زند.

و  نسبت به رنگ زدن سنتی ،این ربات با ۲۰ درصد رنگ کمتر ،همه ی ساختمان را رنگ می زند.

 

مطالب مرتبط

ثبت نظر