بزرگ‌ترین دستگاه حفر تونل

بزرگ‌ترین دستگاه حفر تونل

قطر آن ۵۷ فوت است و طول آن ۳۲۶ فوت است

در سیاتل هرروز با سرعت ۳۵ فوت در روز جابجا می‌شود

اسم آن از فرماندار شهر سیاتل گرفته‌شده است

حین حرکت، پنل های بتنی را پاک‌سازی می‌کند

تصاویر دستگاه حفر تونل

بزرگ‌ترین دستگاه حفر تونل

بزرگ‌ترین دستگاه حفر تونلبرای اطلاعات بیشتر ویدئو زیر را مشاهده کنید :

مطالب مرتبط

ثبت نظر