اخبار

نه، این یک دروغ نیست. ایده یک تاکسی خودکفا از ایرباس، دومین شرکت هواپیمایی در جهان است. پروژه "Vahana" قصد دارد تا یک شبکه هواپیماهای بدون سرنشین مسافری مستقل و یا به عبارت دیگر "تاکسی های خود پرواز" ایجاد کند.

همه ما در مورد چشم لندن، چرخ غول پیکر با غلاف های شیشه ای که یکی از برجسته ترین نشانه های لندن است، می دانیم. اما حالا نوبت به شیکاگو و احداث تله کابین فوق العاده در ان میرسیم. شیکاگو با راه‌اندازی تله‌کابینی که میان آسمانخراش‌ها حرکت می‌کند،