اپلیکیشنی ساده و کاربردی برای افرادی که در زمینه شیمی فعالیت دارند . این نرم افزار شامل موارد زیر می باشد . تمام فرمول های. ادامه مطلب